Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Myslivci a rybáři žádají krutý lov

TISKOVÁ ZPRÁVA

Myslivci a rybáři žádají návrat ke krutým středověkým metodám

Lidéřovice 7.12.2018: Zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu a Rybářského sdružení ČR včera prohlásili, že navrhují zahájit lov vyder a bobrů do „smrtících pastí“. Odborníci ale varují, že ač nebyl přesně uveřejněn typ, jedná se o pasti kruté a nehumánní, v civilizovaných zemích zakázané. Navíc mohou velmi vážně zranit nebo v krajním případě i zabít člověka, určitě volně pobíhající psy. Budeme se teď muset bát projít podél rybníků či koupat se v řece?

Zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu a Rybářského sdružení tento týden prohlásili (1), že navrhují zahájit lov vyder a bobrů do „smrtících pastí“. V tiskovém prohlášení nebylo uvedeno, jaký typ smrtelných pastí je míněn. V úvahu přichází jen několik typů pastí, všechny nebezpečné, kruté a neselektivní. Buďto to mohou být typy pastí, kde zvíře vpluje, je uvězněno a pod vodou se utopí. Spíše ale v případě bobra byly myšleny tzv. conibear pasti, které uvolněním pružiny obrovskou silou sevřou zvíře, rozdrtí mu mordu, zlomí vaz. V případě vyder jsou to tzv. železa, v závislosti na velikosti zvíře rozdrtí či velmi brutálně zraní a zvíře v pasti trpí hodiny či dny. Obojí jsou pasti velmi nehumánní a kruté vůči zvířatům, která se do nich chytají. Jsou navíc neselektivní, to znamená, že se do nich chytí jak všichni jedinci předmětného druhu včetně mláďat, tak i jiné druhy živočichů, které se pohybují v daném prostředí, jak už volně žijící, tak například psi (2). Svou velikostí jsou nebezpečné i pro člověka. Jsou to typy pastí, které jsou u nás zakázané, a to jak Zákonem o myslivosti, tak Zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Lukáš Poledník, expert na vydru říční z organizace ALKA Wildlife, uvádí: “V rámci aktivit na ochranu vydry říční se zabýváme i tématem pytláctví vydry a bohužel se setkáváme i s nelegálně nalíčenými železy. Jedná se o velmi nebezpečnou past, která vydru většinou nezabije okamžitě, ale pouze těžce zraní, vydra pak zažívá velké utrpení a v železech umírá často i řadu dní. Navíc jsou tyto pasti velmi nebezpečné i pro člověka, kterého mohou také vážně poranit. V roce 2015 se do želez na Jesenicku chytila desetiletá dívka.3 V tomto případě se jí nic nestalo, ale měla velké štěstí.

Kateřina Poledníková, ředitelka organizace ALKA Wildlife k tomu dodává: „Je potřeba si uvědomit, co by použití smrtících pastí tohoto typu ve volné krajině znamenalo v praxi. Železa neboli čelisťové pasti jsou nášlapné typy pastí – kdo do ní šlápne ….. Pasti se kladou na břeh či do mělké vody. Conibear pasti jsou extrémně nebezpečné pro svou sílu. Jedná se o neselektivní pasti, které zabijí nebo těžce zraní jakékoliv zvíře o dané velikosti, nebo i člověka, pokud se do takové pasti dostane. Vydra říční váží kolem 7-12kg, bobr evropský 11-30 kg, tyto pasti by tedy byly smrtelně nebezpečné pro celou řadu dalších zvířat, včetně domácích psů všech ras, nebo i koček. Co by smrtící past, nalíčená na bobra, udělala malému dítěti, si pak ani netroufám domyslet. Smrtící pasti jsou nebezpečné pro člověka, ne vlk, bobr či vydra, jak uvádí myslivci a rybáři.

Aleš Toman, zoolog, myslivec i ochránce přírody s dlouholetou zkušeností s péčí o zraněná zvířata doplňuje další aspekt těchto pastí: „Odchyt vyder do neselektivních pastí, jako jsou železa, odporuje i myslivecké etice. Vydry vodí mláďata celoročně. I škodná je hájená v době vodění mláďat. Tento způsob regulace u chráněného druhu je naprosto nepřípustný.“

Václav Hlaváč, zoolog AOPK ČR ke stavu populací bobra a vydry v České republice vysvětluje: „Vydra říční a bobr evropský jsou původní druhy naší fauny, které do naší přírody patří a mají zde svou nezastupitelnou roli. Není pravda, že by nějak poškozovali přírodní ekosystémy či biodiversitu, jak tvrdí rybáři a myslivci, naopak. Bobr evropský má velice pozitivní vliv na vodní toky, které zcela zadarmo revitalizuje, vytváří tůně pro obojživelníky a úkryty pro ryby. Je pravda, že narušuje hráze vodních děl, ale ty je možné proti bobrovi zabezpečit. Navíc státní ochrana přírody si tento problém uvědomuje a byly definovány zóny s různým managementem tohoto druhu.“, k vydře jej doplňuje Lukáš Poledník: „Vydra říční bývá zase obviňována z úbytku ryb z vodních toků, podle výsledků našeho výzkumu ale vydra ve zdravém ekosystému stav rybích společenstev prakticky neovlivní. Naopak, rybáři dlouhodobě hospodaří velmi nepříznivým způsobem – zarybňují toky nepůvodními druhy nebo liniemi ryb, které do naší přírody nepatří a nedostatečně chrání původní populace našich domácích druhů ryb, které se často ani nemohou normálně rozmnožovat. V takových podmínkách mohou rybí společenstva jen těžko prosperovat. Z nepříznivých výsledků svého hospodaření pak obviňují vydru.

Kateřina Poledníková pak celou situaci uzavírá: „Návrat vydry a bobra do naší přírody vnímá většina lidí pozitivně a jejich příznivý dopad na naši přírodu je nezpochybnitelný, neměli bychom tedy ustupovat požadavku zájmových skupin, které požadují jejich lov. Mohlo by totiž velmi snadno dojít k jejich opětovnému vyhubení.“, přičemž Václav Hlaváč ji doplňuje se souhlasem všech: „Myšlenku využití smrtících pastí považujeme za velice nebezpečnou a nedomyšlenou, a doufám, že se – i s ohledem na zdraví a bezpečnost obyvatel – nebude nikdy realizovat.“

1.zdroj: http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Tiskova-konference-na-tema–Ceska-krajina-s-bobrem.aspx

https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20181206/281797105070409

2.zdroj: https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/owners-warning-after-dog-horrifically-1404838

https://jihlava.idnes.cz/pes-past-tyrani-zvire-lany-chotebor-vysocina-policie-pdd-/jihlava-zpravy.aspx?c=A180216_152102_jihlava-zpravy_mv

3.zdroj: https://olomouc.idnes.cz/muz-licil-sklapovaci-pasti-na-vydry-do-jedne-se-chytila-desetileta-divka-1ay-/olomouc-zpravy.aspx?c=A151201_165904_olomouc-zpravy_stk