Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Myšivka v Novohradských horách

Oblast Novohradské hory – Freiwald je jedním z mála oblastí výskytu myšivky horské ve střední Evropě. Všechny dosavadní údaje byly shrnuty v nové odborné publikaci Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V publikaci je popsáno 33 nových záznamů výskytu z této oblasti pocházejících z posledních 20 let, tedy z období 2003–2022. Spolu se 17 dřívějšími již publikovanými záznamy z období 1969 až 2002, bylo v tomto regionu zaznamenáno 50 jedinců myšivky horské. Záznamy jsou nerovnoměrně rozmístěny v rámci tohoto horského hřebene. Je to pravděpodobně výsledek různého lokálního úsilí hledání tohoto velmi skrytě žijícího drobného savce. Najít myšivku horskou je totiž velmi náročné, žije v nízkých hustotách v husté vegetaci mokřadních biotopů. Více si můžete přečíst v přiloženém pdf.

Poledník et al. 2023: Occurrence of the Northern birch mouse (Sicista betulina Pallas, 1779) in the Novohradské hory Mts. – Freiwald region (pdf)