Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Myši s proužkem na zádech

V České republice žijí hlodavci, co mají černý proužek na zádech. Černý pruh v jinak hnědé srsti se táhne od čela až po ocásek a je natolik výrazný, že nelze přehlédnout. Má to ale háček. Takový proužek totiž mají dva druhy, a ač jsou na první pohled velmi podobné, tak se jedná o nepříbuzné druhy, jeden z nich dokonce ani není myšovitý hlodavec. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Běžnější myšice temnopásá je větší z těchto dvou druhů, tělo dosahuje délky 7 až 12 cm, tedy je velká jako další druhy myšic či i třeba myš domácí. Myšice má dlouhý ocas, ale je kratší než její tělo. Uši myšice jsou poměrně velké, prominentní. Svrchní stranu těla mívá myšice rezavohnědou až žlutohnědou, břicho bílé, přechod mezi tmavou a bílou srstí je poměrně ostrý. Nohy myšice jsou tmavší.

Druhým hlodavcem s proužkem na zádech je myšivka horská. Myšivka, ač vypadá na první pohled jako mládě myšice temnopásé, tak s myšicí není vůbec příbuzná, dokonce to ani není myš. Je příbuzná tarbíkům. Myšivka je velice drobounká, měří jen 5 až 7 cm. Srst má trochu jiný odstín, je tmavě okrová, na břiše šedivá. Nohy má světlejší, až růžové. Hlavním rozpoznávacím znakem pro rozlišení obou druhů je ocásek. Myšivka jej má velmi dlouhý, delší než tělo a to i u mláďat. Ocásek má chápavý, pomáhá jí udržet se na stéblu či větvičce.

Pokud jste nějaké zvířátko s proužkem na zádech viděli, k určení také může napovědět prostředí a oblast. Myšivka horská se ve střední Evropě vyskytuje jen ve vyšších polohách nad 450 m.n.m. Myšice temnopásá se vyskytuje převážně v nížinách do 300 m.n.m., ve vyšších polohách spíše výjimečně.

Myšivka horská se vyskytuje v oblasti Jeseníků a Beskyd a v hory jižních Čech. Myšice temnopásá se vyskytuje na Moravě, v Čechách pouze na severu. V Čechách se tedy jejich výskyt vůbec nepřekrývá, na Moravě v podhůří může být s identifikací problém.

Proč o těchto dvou druzích píšeme? Pomozte nám s jejich mapováním, Pokud jste je viděli, napište nám. V obou případech se jedná o zajímavé druhy zejména z biogeografického hlediska, v případě myšivky horské jde přímo o raritu. Myšivka horská je velmi vzácná a informace o jejím výskytu mohou pomoci k její ochraně.

Porovnání myšivky horské a myšice temnopásé