Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Monitoring raroha velkého v roce 2015

Raroh velký je středně velký druh dravce, přes jeho velikost ale patří jeho monitoring mezi nejobtížnější v naší ptačí říši. Raroh žije skrytě, potravu může lovit až 7 km od hnízdiště, pokud uloví dostatečně velkou kořist (nejčastěji holuba), loví pouze 1x denně. V rozlehlé zemědělské krajině jižní Moravy páry pravidelně mění hnízdiště, takže je každý rok nutné dohledávat hnízda znovu a znovu.

V letošním roce začal intenzivní monitoring rarohů v polovině února a ve většině oblastí byl ukončen na konci června. I přesto, že monitoringem bylo nakonec stráveno více než 1000 hodin, podařilo se dohledat pouze čtyři hnízda, na kterých rarozi hnízdili. Přitom bylo celkově kontrolováno více než 750 vhodných hnízd. Dalších pět párů se ve sledované oblasti zdržovalo, ale jejich hnízda se nepodařilo dohledat, případně je možné, že u některých ani k hnízdění nedošlo.

Raroh velký tak stále patří mezi naše nejvzácnější pravidelně hnízdící druhy ptáků. Jeho početnost v ČR nepřesahuje 20 párů.

Naše společnost monitoring raroha velkého v České republice organizuje již několik let. V letošním roce je monitoring součástí projektu Příprava záchranného programu pro raroha velkého (Falco cherrug) financovaného z EHP fondů.