Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Cílem setkání je představit nejnovější poznatky o stavu a ochraně sysla obecného v České a Slovenské republice. Setkání je určeno jak pracovníkům orgánů ochrany přírody a odborné veřejnosti, pracovníkům ekologické výchovy, tak i místním obyvatelům a zemědělcům.

Realizováno v rámci projektu Sysli pro krajinu, krajina pro sysly.

Pořadatelé: ALKA Wildlife, Ekocentrum Trkmanka, Daphne-IAE, Národná zoologicá záhrada Bojnice

Kdy: 28. 11. - 29. 11. 2019

Kde: Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

Kontakty na organizátory:

Česká republika: katerina.polednikova@alkawildlife.eu (tel. +420 606 598 903)

Slovenská republika: chrenkova@daphne.sk (tel. +421 917 256 577)

Program:

Čtvrtek 28. 11. 2019

9:00 – 10:00 registrace účastníků

10:00 organizační připomínky a úvodní slovo

10:10 – 12:30 první blok přednášek

12:30 - 13:30 polední přestávka, oběd

13:30 – 15:30 druhý blok přednášek

15:30 - 15:40 coffee break

15:40 - 17:40 třetí blok přednášek

18:00 večerní program

Pátek 29. 11. 2019

09:00 – 11:00 diskusní blok

11:00 – 12:00 coffee break a exkurze do strání Velkých Pavlovic

12:00 – 13:00 polední přestávka, oběd

13: 00 – 14:30 Záchranný program pro sysla obecného v ČR


****SBORNÍK ABSTRAKTŮ (pdf)****