Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Konečně propustky pro vydry na Nových mlýnech

Hlavními ohrožujícími faktory vyder v ČR je provoz na silnicích, nelegální lov a degradace jejího prostředí. Na silnicích hynou ročně desítky vyder. Jedním z nejhorších míst v rámci celé České republiky byla pro tento druh hráz mezi horní a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Jednoznačně zde hyne nejvíce vyder.

Proč je hráz horní nádrže tak nebezpečná pro vydry? Je to hned několik důvodů, které se sešly:

  • Hlavním důvodem je, že hráz není možné jinak překonat než přes silnici. Přepad vody je pro zvířata neprůchozí a žádný speciální průchod zde nebyl nikdy zbudován. Všechna nelétající zvířata, která putují mezi horní a střední nádrží musí přes silnici.
  • Dalším důvodem je množství aut a jejich rychlost. Po hrázi nádrže vede silnice I. třídy spojující Brno a Vídeň číslo I/52, každou hodinu zde v průměru projede 1000 aut. Celá hráz je dvoukilometrová rovina, a tak zde auta jedou nejvyšší možnou rychlostí.
  • Samotné nádrže jsou vhodné prostředí pro vydry, nachází se zde velké množství ryb, mnoho potenciálních úkrytů.
  • Prostřední hráz přímo sousedí s evropsky významnou lokalitou Mušovský luh, kde je předmětem ochrany vydra říční. Silnice tedy přímo protíná významné prostředí pro vydry, přes hráz proto pravidelně přebíhají jedinci, kteří zde mají své teritorium.
  • Zároveň se do nádrží vodního díla stékají hned tři velké řeky: Dyje, Svratka a Jihlava, jedná se tedy o poměrně významnou křižovatku migračních koridorů.

Jak uvedl náměstek hejtmana Lukáš Dubec, v jehož gesci je oblast životního prostředí, Jihomoravský kraj se při výstavbě související cyklostezky rozhodl myslet nejen na bezpečnost cyklistů ale i zvířat. Součástí stavby jsou tak tři suché „propustky“ (tunely pod silnicí), které zvířatům umožňují projít bezpečně z jedné nádrže na druhou.Propustky byly vytvořeny tři, jeden větší na jižním konci hráze, dva menší v její střední části v sousedství mostu nad přepadem vody z horní do střední nádrže. Budování suchých tunelů pod silnicí je v dnešní době standardním způsobem snižování úhynu zvířat na silnicích. Daný případ je však unikátní tím, že živočichové jsou k propustkům naváděni pomocí kolmé betonové stěny, která vede podél celé cyklostezky,“ uvádí podrobnosti náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Jak dále dodává, kontrolou propustků a instalací fotopastí bylo již po několika týdnech zjištěno, že tato investice nebyla zbytečná. „Propustky jsou vydrami často využívány. Ale našli si je i další živočichové, například kuny, ježci, lišky, včetně těch, kteří do naší přírody tak úplně nepatří – kočky domácí, nutrie, norek americký. A propustek překvapivě posloužil i ptákům, prošla jím kachna divoká s mláďaty,“ popisuje účinnost zvířecích podchodů Lukáš Dubec.

Již týdny po vybudování propustků zvířata cestu našla a využívají ji (autor: ALKA Wildlife)


Vzhledem ke specifikům popsaného území i jedinečnosti řešení budou ochranáři účinnost opatření i nadále sledovat. Zároveň vznikne statistika, která vyhodnotí úhyn živočichů na silnici I/52 v daném úseku a srovnána s výsledky z roku 2019, tj. před vybudováním cyklostezky.

Při přípravě popsaných opatření i jejich sledování přitom Jihomoravský kraj dlouhodobě spolupracuje s odborníky z ALKA Wildlife (Lidéřovice) a společnosti Ekopontis (Brno).

Na silnici I/52 protínající vodní dílo Nové mlýny projede více než 1000 aut za hodinu (autor: ALKA Wildlife).

Jedna z mnoha uhynulých vyder na hrázi horní nádrže v.d. Nové mlýny (autor: A. Kranz)

Budování jednoho ze tří propustků pod silnicí I/52 na hrázi horní nádrže v.d. Nové mlýny (autor: Jihomoravský kraj)

Budování jednoho ze tří propustků pod silnicí I/52 na hrázi horní nádrže v.d. Nové mlýny (autor: ALKA Wildlife)

Jeden ze tří nových propustků pod silnicí I/52 na hrázi horní nádrže v.d. Nové mlýny (autor: ALKA Wildlife)

Stěna podél cyklostezky slouží k navedení zvířat do propustků. Jedná se o unikátní řešení, proto bude potřeba sledovat jeho funkčnost. (autor: ALKA Wildlife)