Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Kde u nás žije plch velký?

V průběhu minulého roku jsme zahájili celorepublikový monitoring výskytu plcha velkého. Proč právě plcha velkého? Je to jeden z nejhůře zmapovaných savčích druhů u nás. Nálezy jsou obvykle jenom náhodné a nejčastěji z nějakých lesních chat, letních táborů (kdy rádi mlsají v polní kuchyni) nebo z ptačích budek, které rádi začátkem léta obsazují. Do značné míry může za mezery v našich znalostech o rozšíření plcha jeho způsob života. Mezi savci je to jeden z nejdéle spících druhů a běžně se tak stává, že jeho aktivita se scvrkne pouze do několika letních týdnů. Další specializací plcha velkého je jeho silná závislost na semenech listnatých dřevin, jako jsou například buk, dub, méně i javor nebo habr. Obzvláště duby a buky neplodí každým rokem a tak v letech, kdy nejsou bukvice nebo žaludy, většina plchů se ani nerozmnožuje a vyčkává na příhodnější semenný rok. Ten může být obrok ale někdy i v intervalu 4–6 let. V nesemenných letech je aktivita plchů velice nízká a probouzejí se opravdu jenom na velice krátkou dobu. Někdy tak prospí i 11 měsíců z roka. Z toho vyplývá, že v takovém roce jsou šance na jeho zjištění mnohem nižší nežli v roce semenném.

Kde můžeme u nás plcha velkého najít? Hlavně jsou to listnaté lesy. Nejpočetnější je v bučinách a doubravách ale i v suťových lesích. Čistě jehličnatým lesů se vyhýbá, ale někdy stačí pouze přítomnost několika velkých buků nebo dubů v takovém lese a plch tam již dokáže přežívat. Ve smíšených listnatých porostech je pravděpodobně největší šance jeho nálezu. To proto, že mix dřevin zvyšuje šanci, že alespoň některá z nich v daném roce bude bohatě plodit. Dalším faktorem, který má vliv na výskyt plchů je charakteristika lesa, například okraje lesů s bohatými křovinami jsou pro plcha lepší. Také zapojené lesní porosty, kdy se koruny stromů vzájemně dotýkají, má raději, než-li řídké lesy. To všechno proto, že je výrazně uzpůsobený pro stromový způsob života – v hustém porostu se mu lépe pohybuje po větvích. Plcha velkého jenom málokdy naleznete na zemi.

Prostředí plcha velkého jsou listnaté lesy

V některých oblastech proniká i do zahrad nebo hustě zarůstajících strání a starých sadů. Dalšími místy, kde lze plcha velkého nalézt jsou geomorfologicky bohatě členitá území, jako například krasové a skalnaté oblasti, ale i staré hrady. Zvláštní kapitolou pro jeho výskyt jsou chaty nebo chalupy v blízkosti lesa. Pro plchy představují luxusní bydlení, navíc rádi konzumují i naše pokrmy. Z nejedné chaty jsou tak známe případy, kdy občas nějaký ten neopatrný plch spadl do hrnce s jídlem.

Plch velký v chatě na vyjídá jogurt

autor foto: Vojtěch Obrdlík

Více o projektu Rozšíření plcha velkého a zjištění jeho stanovištních nároků v ČR. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tato aktivita je realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.