Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Dvě vinařství z Jaroslavic získala známku Sysli na vinici

Lidéřovice 02.07.2024

Dvě jihomoravská vinařství z Jaroslavic byla oceněna známkou Sysli na vinici. Sysli se do Jaroslavic vrátili ze sousedního Rakouska. V Jaroslavicích se usadili na fotbalovém a školním hřišti, ve vojtěškových polích a také ve dvou vinicích. Již několik let se jim zde daří a i ve vinicích našli nový domov. Proto dnes byla dvě místní vinařství – Vinařství Pekárek a Vinařství Mühlberger – oceněna zlatou známkou Sysli na vinici.

Sysel obecný je kriticky ohrožený druh hlodavce. Kdysi běžný obyvatel zemědělské krajiny během 2. poloviny 20. století vymizel z většiny obývaného území České republiky. Izolované kolonie syslů zůstaly pouze na přibližně 40 lokalitách, více než polovina z nich se nachází na jižní Moravě.

Obec Jaroslavice leží přímo u česko-rakouské hranice na Znojemsku. „Když se na rakouské straně daří populacím vzácného sysla obecného, dostanou se syslí migranti občas i přes hranici a snaží se usadit u nás. Jestli se jim to podaří, záleží na tom, jaké prostředí zde najdou, jakým způsobem se na české straně zemědělsky hospodaří.“, popisuje situaci koordinátorka projektu Sysli na vinici Kateřina Poledníková. Šíření syslů přes státní hranici bylo zaznamenáno u Hnanic, Valtic a Jaroslavic.

U Jaroslavic je novodobý výskyt syslů znám a monitorován od roku 2007. Jaroslavičtí, zejména děti, dnes znají sysly z fotbalového a školního hřiště, kde se drží malá syslí populace. Nejsou to ale jediná místa, kde se sysli v Jaroslavicích usadili. Menší skupinky syslů žijí také ve vojtěškových polích, v sadu u hřiště či při okrajích cest. Dvě samostatné syslí kolonie se u Jaroslavic utvořily také ve vinicích viniční trati „Na vinicích“. Tyto vinice patří Vinařství Pekárek a Vinařství Mühlberger.

Vinařstvím, která hospodaří takovým způsobem, že v jejich vinicích mohou žít kriticky ohrožení sysli, je udělována ochranná známka „Sysli na vinici“. Vytvořena byla v roce 2016 a od té doby byla předána vinařstvím ve třech jihomoravských obcích: Velké Pavlovice, Hnanice a Miroslav. Nyní k nim přibyli vinaři z Jaroslavic. Známka je udělována vinařstvím, která splní tři základní podmínky: ve viniční trati se vyskytuje sysel obecný, meziřadí ve vinici je alespoň z 50 % zatravňováno a vinař ve vinici nesmí používat rodenticidy, tedy prostředky na hubení hlodavců. Co známka znamená, vysvětluje Kateřina Poledníková: „ Udělením známky chceme jednak vyjádřit poděkovat vinařům, že hospodaří tak, že jejich vinice poskytují domov i pro tak vzácné druhy jako je sysel obecný a zároveň chceme na taková vinařství upozornit veřejnost, která nákupem oceněného vína vlastně podpoří i jihomoravské sysly.

Protože obě vinařství z Jaroslavic splňují vyjmenované podmínky, zlatou známku „Sysli na vinici“ nyní získali a mohou ji používat. Pokud se bude syslům v oceněných vinicích dařit, mohou sloužit jako zdroj pro další šíření tohoto kriticky ohroženého savce dál na další vhodné plochy, kde najdou vhodné prostředí.

První lahve vína se zlatou známkou v rukou oceněných vinařů.

Zlatá známka Sysli na vinici na jaroslavickém víně.

Sysel ve vinici u Pekárků.

Sysel ve vinici u Mühlbergerů.

Vinice vinařství Mühlberger.

Vinice vinařství Pekárek.

Aktivita je podpořena projektem LIFE SYSEL (LIFE19 NAT/SK/001069) va Ministerstva životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.