Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Děti z Hobzí na vydří stezce

Na Den Země jsme provedli děti ze ZŠ Staré Hobzí Vydří stezkou na Dyji, kde se dozvěděli něco ze života vyder, o řece i dalších tvorech, kteří v údolí Moravské Dyje žijí. Jejich pohled na výlet si můžete prohlídnout na obrázcích a přečíst v krátkém povídání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tato aktivita je realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.