Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Chráněná vydra zastřelena u Oleksovic

TISKOVÁ ZPRÁVA

Lidéřovice 16.8.2016: U obce Oleksovice na Znojemsku byla nalezena uhynulá vydra říční. Při následné pitvě bylo zjištěno, že zvíře uhynulo na následky postřelení v kombinaci se srážkou automobilem. Celkem v ní bylo nalezeno 11 broků. Zvíře bylo postřelené po dlouhou dobu a velmi trpělo. Není to ovšem první případ v tomto roce. Odborníci registrují několik takových případů. Vydra je chráněným druhem a zabití vydry je proto trestným činem. To ale řadu pytláků neodradí. Většinou se k likvidaci vydry uchýlí rybáři, kteří konflikt s vydrou odmítají řešit pomocí preventivních opatření.

U obce Oleksovice na Znojemsku byla nalezena uhynulá vydra říční. Při následné pitvě, bylo zjištěno, že zvíře uhynulo na následky postřelení. „V těle vydry jsem nalezl celkem 11 broků – na hlavě, krku a pravém boku. Podle umístění broků a stavu okolní tkáně, to vypadá, že žádný brok nezpůsobil okamžité smrtelné zranění. Pravděpodobně ale zraněné zvíře nebylo schopné ulovit si kořist a zmateně pobíhalo krajinou, až jeho trápení ukončil střet s vozidlem. Nalezeno totiž bylo vyhublé, bez tukových rezerv, na silnici poměrně daleko od nějakého toku.“ popisuje okolnosti nálezu Václav Beran, zoolog ALKA Wildlife, který pitvu zvířete provedl.

Vydra říční je silně ohrožený druh, chráněný podle českých i evropských zákonů. Proto je také celoročně hájena a nesmí se lovit. Nález broků v těle vydry prokazuje, že se ji někdo pokusil odstřelit. „Pytláctví vydry je trestný čin, proto jsme ihned po zjištění příčiny smrti podali trestní oznámení na Policii ČR“, sděluje Kateřina Poledníková, ředitelka ALKA Wildlife, a dodává „Tento případ ukazuje, jak vydry v České republice nejčastěji hynou: vlivem autodopravy na silnicích a pytláctvím“. U obou faktorů jde o celorepublikový problém, který se prozatím nedaří vyřešit.

V případě pytláctví jde především o rybáře či rybníkáře, pro které je motivací zlikvidovat konkurenta. Vydra říční je naše původní šelma, která přirozeně zaujímá místo na vrcholu potravního řetězce našich vodních ekosystémů. V potravě vydry vždy dominuje rybí složka. Vydra loví i komerční rybu či jinak zájmovou rybu a dostává se tak do konfliktu s rybáři, a to jak s rybníkáři, tak i se sportovními rybáři.“ pokračuje Kateřina Poledníková. „U celé řady rybníků, a i na tocích, je možné snížit lov ryb vydrou různými způsoby hospodaření, či technickými opatřeními. Pro rybníkáře také existuje finanční výpomoc od státu za škody způsobené chráněným druhem. Je však potřeba, aby se rybáři více o problematiku zajímali a nehledali na první pohled nejjednodušší řešení – likvidaci vyder.

Václav Beran k tomu doplňuje „Bohužel k zabíjení vyder dochází neustále, dlouhodobě a na různých místech České republiky, což potvrzují naše každoroční nálezy vyder zastřelených, otrávených či chycených do želez. Ani v letošním roce není tento případ první. V únoru pracovníci Stanice Pavlov řešili případ vydry otrávené jedem karbofuranem u Měřína na Žďársku. U obce Jakubov u Moravských Budějovic jsme na hrázi rybníka nalezli na vydru nastražená železa, naštěstí dříve než se do nich nějaké zvíře chytilo. Pokud se nezmění přístup rybářů k hospodaření ve volné krajině, nebude bohužel případ pytláctví u Oleksovic ani poslední.“.

Jediné co se proti tomu dá dělat, je důsledně vyšetřovat každý případ. Významnou roli také hraje široká veřejnost. Velmi pomůže, když lidé nahlásí nálezy uhynulých zvířat. A také tím, že toto chování nebude tolerováno nejen z hlediska zákonů, ale také morálně.“ uzavírá Kateřina Poledníková.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato aktivita je realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Uhynulá vydra říční před pitvou