Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Čtrnáct sokolích mláďat v elektrárnách

Ornitolog Beran: Čtrnáct sokolích mláďat v elektrárnách; nyní potřebují klid

Tisková zpráva Skupiny ČEZ

Severní a střední Čechy 26.6.2018 – Sokolím párům se letos na výškových stavbách Skupiny ČEZ, respektive elektrárenských komínech a jedné chladicí věži, daří. Na severu Čech se vylíhlo celkem 10 mláďat ohroženého sokola stěhovavého a další 4 ve středních Čechách. Od roku 2011, kdy byla na ochozu chladicí věže Elektrárny Tušimice umístěna vůbec první hliníková sokolí budka v České republice, se tak vylíhlo šestašedesát mláďat.

Jediné, co nyní sokolí junioři potřebují, je klid. Všichni jsou už natolik velcí, že se buď „batolí“ po ochozech nebo se již dokonce učí s rodiči létat a lovit. Proto jsem vedení všech elektráren opět požádal, aby případné současné aktivity spojené nějakým způsobem s údržbou komína či lezeckým cvičením tamních profesionálních hasičů, byly na nějaký čas odloženy. Prakticky až do definitivního opuštění budek, by sokolí rodinky neměly být nějak rušeny,“ říká ornitolog Václav Beran, jinak také zoolog a kurátor sbírky Muzea města Ústí nad Labem a výzkumný pracovník ALKA Wildlife, o. p. s. „Prakticky všechna mláďata se mi letos vůbec poprvé podařilo také okroužkovat. Výjimkou jsou pouze dvě tušimická, neboť budka je umístěna vně ochozu chladicí věže, takže k ní je komplikovaný přístup.“

Klid pro sokolí zahnízdění je pro ředitele elektráren samozřejmostí. „Byli jsme první, kdo instalaci budky ornitologům z ALKA Wildlife v roce 2011 umožnil. Tím bylo odstartováno jejich umísťování i v dalších lokalitách ČEZ. V Tušimicích je ovšem budka na chladicí věži, neboť komín byl v rámci komplexní obnovy elektrárny zbourán. Právě při demontážních pracích na komíně byla v roce 2010 na jednom z ochozů objevena v klubku kabelů tři sokolí vejce. Okamžitě jsme tehdy zastavili veškeré aktivity. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je totiž u zvláště chráněných živočichů zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje a rušit je. Spojili jsme se pochopitelně i s odborníky přes životní prostředí. Ornitolog Václav Beran pak bohužel zjistil, že vejce byla dlouho opuštěna a hlavně neoplozena. Nicméně tím ovšem byl potvrzen výskyt sokola stěhovavého u nás. Následující rok sokolí pár již v budce vyvedl tři mladé. Od té doby má u nás trvalé domovské právo a my jej ctíme,“ zavzpomínal si Otakar Tuček, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov.

Stejný přístup k ohroženému opeřenému predátoru mají pochopitelně i v dalších elektrárnách Skupiny ČEZ. „Rádi jsme vyhověli ornitologům z ALKA Wildlife, zvláště když se před tím snažil sokolí pár hnízdit na skále v sousedství teplárny. I u nás má potřebné podmínky k vyvedení mladých. My se pochopitelně snažíme ho při tom nerušit,“ říká Miroslav Krpec, ředitel Elektrárny Mělník a Teplárny Trmice, na jejímž komíně byla sokolí budka umístěna v roce 2014. Na podzim roku 2015 pak přibyla budka i na ochozech komínů v elektrárnách Mělník a Ledvice.

Páry v obou lokalitách jsou letos velmi aktivní. Mělnický má čtyři a ledvický tři mladé. Vloni to byl přitom opačný trend. Mělnický sice zahnízdil, ale mladé nevyvedl, a ledvický pár měl jen jedno mládě. Proto v obou případech považuji narození tolika mláďat za velký úspěch. I zde pochopitelně potřebují obě sokolí rodinky absolutní klid. Nejinak je tomu i v Elektrárně Počerady, kde jsem teprve nedávno kroužkoval jedno mládě,“ konstatoval Václav Beran.

Je to pro nás každoroční záležitost, že v době zahnízdění utlumujeme veškeré aktivity, které se nějakým způsobem týkají komínu. Zahnízdění nám navíc přináší i chvíle napětí, když s kolegy tipujeme, zda bylo úspěšné a kolik mláďat se sokolímu páru podaří ve finále vyvést,“ usmívá se Jiří Kulhánek, ředitel Elektrárny Počerady. Jeho protějšek z Elektrárny Ledvice Jiří Šinágl se navíc pochlubil tím, že vloni vůbec první okroužkovaný sokolí junior v rámci Skupiny ČEZ má domovské právo právě na ochozu jejich komína a jmenuje se Ledvík. Toto jméno mu vybrali v anketě sami zaměstnanci elektrárny a je zaneseno v registraci ALKA Wildlife.

V letech 2011 až 2017 se podařilo ve všech elektrárenských lokalitách Skupiny ČEZ vyvést sokolím párům celkem 52 mláďat, Letos k nim přibude 14 dalších. „T_edy pokud se je podaří rodičům dochovat do jejich samostatnosti,_“ dodává k tomu Václav Beran. Podle ornitologa patří ČEZ bezesporu i mezi průkopníky ochrany sokola stěhovavého v průmyslových lokalitách. Teprve poté následovaly instalace dalších budek na jiných průmyslových stavbách v republice a probíhají dodnes.

Budky jsou na severu Čech na komínech v elektrárnách Prunéřov, Počerady, Ledvice a Teplárny Trmice. Elektrárna Tušimice po modernizaci komín sice již nemá, ale sokolí pár si oblíbil jednu z tamních chladicích věží. Ve středních Čechách mají svou sokolí budku Elektrárna Mělník a nově areál společnosti Energotrans, a. s., v Třeboradicích. „Na jaře zde byl viděn dospělý pár. Vše vypadalo na hnízdění, ale nakonec se ukázalo, že dospělý je pouze samec. Jeho partnerka je ještě nedospělá, zřejmě dvouletá. Takže hnízdění letos ještě nebude, ale na příští roky je to slibné,“ uzavírá ornitolog.

Ota Schnepp