Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sběr kadáverů a dat o výskytu

Dlouhodobě se zabýváme výzkumem, monitoringem a ochranou vybraných druhů savců a ptáků.

Z celé ČR pro tyto účely sbíráme kadávery či data o výskytu/pozorování. Pomozte nám a dejte nám vědět o svém nálezu. Záznamem svého pozorování může přispět kdokoli.

Hlásit údaje nám můžete na emaily, rádi budeme také za fotografie. V případě nálezu uhynulého jedince raději volejte, abychom rychleji zorganizovali sběr. Vděční budeme za aktuální i starší údaje.

Co sbíráme:

vydra říční / kadávery / celá ČR

sysel obecný / kadávery, aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

tchoř stepní / kadávery, aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

plch velký / aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

myšivka horská / kadávery, aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

myšice temnopásá/aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

rys ostrovid / kadávery, aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

norek americký / aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

psík mývalovitý / aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

mýval severní / aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

sokol stěhovavý / kadávery, aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

raroh velký / kadávery, aktuální i starší údaje o výskytu / celá ČR

Kontakty:

Kateřina Poledníková / katerina.polednikova@alkawildlife.eu / 606598903 / celá ČR

Václav Beran / lutra@email.cz / 731407839 / severní Čechy

Tereza Mináriková / tereza.minarikova@alkawildlife.eu / 724706806 / střední Čechy