Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Slípka zelenonohá

Slípka zelenonohá - rybník Výtopa, NPR Lednické rybníky