Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Racek chechtavý
Štěpán Zápotočný

Racek chechtavý, jeden z hlavních druhů ohrožených invazními predátory. Racci hnízdí v hnízdních koloniích na ptačích ostrovech. Jedna z největších hnízdních kolonií u nás je na Věstonické nádrži Nových mlýnů. Na Mušovských rybnících hnízdí zhruba 4,5 tisíce racků chechtavých.