Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Řezy zubů vyder
Kateřina Poledníková

Na připraveném mikroskopickém preparátu řezu zubu vydry je možné vidět přírůstkové linie a podle toho určit stáří uhynulé vydry.