intranet
cz en

Společnost

Symbol naší společnosti alka velká je černobílý pták vzhledem připomínající známé tučňáky. Bohužel alka velká, stejně jako řada jiných druhů, vyhynula v polovině 19. století, z velké části vlivem člověka. Poslední jedinec byl zabit v roce 1844.

Jsme o přibližně 160 let dále, na začátku nového tisíciletí. Ochrana druhů a biodiversity je již součástí řady lidských aktivit. Ale vlivem člověka stále mizí další druhy: lokálně, regionálně i globálně.

Posláním neziskové nestátní společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět svými aktivitami proti tomuto trendu. Posláním společnosti je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící druhy živočichů.

Vítáme Vás na našich stránkách.