intranet
cz en

Vydra a škody

obrázek -

Vydra říční (Lutra lutra) je kunovitá šelma adaptovaná na život ve vodním prostředí, která zaujímá místo na konci potravního řetězce vodního ekosystému. V potravě vydry vždy dominuje rybí složka. Vydra je potravním oportunistou, proto v její potravě vždy převažují druhy kořisti, které jsou
v prostředí významně zastoupené a snadno dostupné. Proto může na rybnících ve volné krajině docházet ke znatelným škodám na rybích obsádkách.

V roce 2000 byl v České republice uveden do platnosti zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. V rámci tohoto zákona jsou vypláceny náhrady škod způsobené vydrou říční na rybách chovaných k hospodářských účelům
v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách. Nejsou propláceny škody způsobené na rybách
v tekoucích vodách.

Výše škody na rybách se prokazuje vždy odborným nebo znaleckým posudkem. Pracovníci společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. vypracovávají na požádání poškozeného znalecké posudky potřebné při žádosti o náhradu škod.

Preventivní opatření

Škody na rybnících lze také snížit/minimalizovat pomocí různých preventivních opatření. Vhodnost a účinnost opatření závisí na řadě vlastností daného rybníka.

Jak žádat o náhradu škod

Pokud máte podezření, že na Vašem rybníce/rybnících došlo ke škodám na rybách a tyto škody, že byly způsobené vydrou říční, můžete požádat o náhradu škod podle zákona č. 115/2000 Sb. Naši pracovníci Vám mohou vypracovat odborné posudky na výši těchto škod.