intranet
cz en

Jak žádat o náhradu škod

Pokud máte podezření, že na Vašem rybníce/rybnících došlo ke škodám na rybách a tyto škody, že byly způsobené vydrou říční, můžete požádat o náhradu škod podle zákona č. 115/2000 Sb. Žádá se o škody způsobené maximálně 180 dní zpětně od podání žádosti. Žádat se může ve kteroukoliv část roku, doporučujeme však žádat podle výlovů rybníků, tedy na jaře a na podzim.

Stručný postup:

1. Zajistit si odborný posudek
2. Žádost o místní šetření od místního úřadu
3. Žádost na krajský úřad o náhradu škody

Detailní postup:

Odborný posudek
Povinnou přílohou žádosti o náhradu škod je odborný posudek, který odhaduje výši škod způsobených vydrou říční. Podle nové metodiky musí být odborný posudek vypracován na základě dvou kontrol na místě v období, na které žádáte - ve škodném období. Co nejdříve tedy kontaktujte někoho, kdo Vám posudek vypracuje. Od podzimu 2008 je již neprovádí pracovníci AOPK. Odborné posudky poskytují již jen soukromé subjekty, a vždy za ně budete muset zaplatit. V současnosti posudky na Vaši žádost provádí Český nadační fond pro vydru a naše společnost ALKA Wildlife, o.p.s. Pokud jste z Jižních Čech kontaktujte spíše Český nadační fond, pokud z Vysočiny kontaktujte nás. Do budoucnosti snad přibudou další odborníci, kteří budou posudky provádět.

Žádost o místní šetření
O škodě musíte informovat pracovníka místně příslušného odboru životního prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností a požádat zde o tzv. místní šetření. Tento pracovník na základě Vaší žádosti musí provést kontrolu v terénu, při kterém prokáže či neprokáže přítomnost vydry říční na Vašem rybníce.

Žádost o náhradu škod
Žádost o náhradu škod se podává k místně příslušnému krajskému úřadu. Žádost o náhradu škod si můžete stáhnout například z našich stránek, nebo Vám ji poskytne pracovník obecního úřadu. Tuto žádost vyplníte a doplníte o příslušné povinné přílohy.

V případě nejasností, můžete kontaktovat pracovníky krajských úřadů, kteří mají tyto žádosti na starosti:

Jihočeský kraj: Ing. Dagmar Synkova, Ph.D. (synkova@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 773)

kraj Vysočina: Ing. Martina Kratochvílová (kratochvilova.m@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 503)


Pardubický kraj: Ing. Vladimír Vrána (vladimir.vrana@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 470)

Žadatelům se často stává, zejména v případě kdy žádají poprvé, že žádost bývá vyplněna chybně nebo není úplná. Žádost je možné doplňovat. V případě, že žádost je neúplná nebo chybná, budete pracovníkem krajského úřadu vyzváni k doplnění žádosti. Na doplnění má žadatel zákonnou lhůtu 30 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění, kterou je třeba dodržet nebo případně požádat o její prodloužení. Vše tedy jde, ale v případě nejasností je dobré komunikovat s pracovníkem krajského úřadu a dodržovat lhůty.

Odborné posudky od společnosti ALKA Wildlife, o.p.s.

Odborné posudky Vám vypracují na požádání naši pracovníci. Posudky vypracováváme podle jednotné nové metodiky. Přesné znění metodiky si můžete stáhnout ze stránek AOPK. Vzhledem k tomu, že podle této metodiky je nutné provést během škodného období dvě kontroly v terénu v rozmezí nejméně jeden měsíc, kontaktujte nás (či jiného posuzovatele) co nejdříve. Výše škody je odhadována na základě častosti návštěv vyder na rybníce, které jsou odhadovány na základě pobytových znaků, zejména trusu.

Pokud tedy chcete vypracovat posudek od nás, pošlete nám žádost (písemně nebo elektronicky (ALKA Wildlife, o.p.s. Lidéřovice 62, 38001 Dačice nebo email na Lukáše Poledníka, viz níže).

Kontaktovat nás můžete emailem nebo telefonicky:

Lukáš Poledník: telefon 721 113 973, email lukas.polednik@alkawildlife.eu

Cena odborného posudku od společnosti ALKA Wildlife, o.p.s.
Cena posudku se odvíjí od množství rybníků a od použité metody. Podle současné metodiky lze provádět "výpočet pro jednotlivé rybníky" a "výpočet pro skupiny rybníků" (jedná se o posudky na větší množství rybníků, přibližně 15 a více).

Cena při "výpočtu pro jednotlivé rybníky" je:
500,- za jeden rybník, 300,- za každý další rybník, plus cestovné

Cena při "výpočtu pro skupiny rybníků" je:
50,- za jeden rybník, plus cestovné

Uvedené ceny jsou bez DPH.

vzor žádosti o náhradu škod na krajský úřad (pro Jihočeský kraj) (50 kb; formát doc)

vzor žádosti o náhradu škod na krajský úřad (pro kraj Vysočina) (formát doc; 38 kB)

zpět