intranet
cz en

Aktuální

Projekty realizované v současnosti

Revision

Projekt zaměřený na invazivní šelmy a ochranu ptačích kolonií v česko-slovenském pohraničí.

Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Projekt zaměřený na ochranu sysla obecného na jižní Moravě a západním Slovensku

Projekt Lutra lutra

Jak jsou na tom vydry v Krušných horách a přilehlého podhůří? Na tuto a další otázky bychom chtěli odpovědět společně s dalšími partnery v rámci přeshraničního projektu Lutra lutra.

3LYNX projekt

Zahájili jsme projekt 3Lynx! Spolu s 11 partnery z 6 evropských zemí chceme společně s lesáky a myslivci sledovat a chránit ohroženého rysa ostrovida, konkrétně jeho Česko-bavorsko-rakouskou, Alpskou a Dinárskou populaci.

obrázek -

Sokol stěhovavý v průmyslových areálech

Sokol stěhovavý se v posledních letech navrací do ČR. Napomáhají tomu i umělé hnízdní budky instalované do měst a v průmyslových areálech.

obrázek -

Ochrana ptáků vázaných na prostředí hnědouhelných dolů

Linduška úhorní, bělořit šedý - to jsou druhy ptáků, které našly v naší krajině místo v hnědouhelných povrchových dolech. Od roku 2014 byl realizován projekt na jejich efektivní ochranu, financovaný Technologickou agenturou ČR.