intranet
cz en

Aktuální

Projekty realizované v současnosti

Rysí příběhy

Cílem projektu je přiblížit lidem život konkrétních rysů z jižních a západních Čech.

obrázek -

Sokol stěhovavý v průmyslových areálech

Sokol stěhovavý se v posledních letech navrací do ČR. Napomáhají tomu i umělé hnízdní budky instalované do měst a v průmyslových areálech.

obrázek -

Záchranný program pro raroha velkého

Raroh velký, dravec stepí, bude mít svůj vlastní Záchranný program, který bude připraven v rámci projektu financovaného z EHP fondů.

obrázek -

Ochrana ptáků vázaných na prostředí hnědouhelných dolů

Linduška úhorní, bělořit šedý - to jsou druhy ptáků, které našly v naší krajině místo v hnědouhelných povrchových dolech. Od roku 2014 řešíme projekt na jejich efektivní ochranu, financovaný Technologickou agenturou ČR.

obrázek -

Realizace opatření ZP sysla obecného na jižní Moravě

Dalším projektem podpořeným z fondů EHP, který budeme letos realizovat společně s Muzeem Karlovy Vary je Realizace vybraných opatření Záchranného programu sysla obecného na jižní Moravě.

obrázek -

Rozšíření plcha velkého a zjištění jeho stanovištních nároků v ČR

Z fondů EHP nám byla také poskytnuta podpora na realizaci projektu Monitoring rozšíření plcha velkého a zjištění jeho stanovištních nároků v České republice

obrázek -

Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR

Z fondů EHP nám byla poskytnuta podpora na realizaci vybraných opatření Programu péče pro vydru říční.