intranet
cz en

Revision

Revision
Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave
Kód projektu: NFP304020D187

obrázek
Financování:
Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spoločne bez hraníc / Společně bez hranic

Partneři:
Slovenská ornitologická spoločnosť (vedoucí partner)
Krok Kyjov, z.ú. (hlavní přeshraniční partner)
ALKA Wildlife, o.p.s.
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka


obrázek

instalace monitorovacích raftů na lokalitu

Trvání:
02/2018 – 01/2020

Výše příspěvku z ERDF: 63 490,44 EUR
Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 3 734,73 EUR

Kontaktní osoba:
Lukáš Poledník

Cíl a aktivity projektu
Projekt REVISION navazuje na monitoring invazních živočichů a management ptačích ostrovů v přeshraničním území ČR a SR, které byly realizovány v minulých letech v rámci projektů NEOVISION a NEOVISION II. Cílem projektu je přehodnotit aktuální stav vybraných invazivních živočichů (norka amerického, mývala severního, psíka mývalovitého a nutrie) a aktivním odlovem snížit jejich stavy z důvodu ochrany našich původních druhů živočichů, zejména ochránit kolonie vodních ptáků hnízdící na ostrovech (rybáky, racky). Na české straně se jedná o tři lokality na jižní Moravě: PR Věstonická nádrž, NPR Lednické rybníky a Mutěnické rybníky.


obrázek

projektová lokalita - rybník Nesyt

Některé druhy invazních živočichů se stávají stále větším problémem z hlediska ochrany původních druhů, a to se týká i projektového území, kde se některé druhy rychle šíří a je prokázán jejich negativní vliv. Např. populace rybáka obecného klesla za posledních 5 let o 70 % na Hrušovské zdrži na Dunaji, přičemž hlavní příčinou je jednoznačně norek americký.


Výstupy projektu

Norek americký - opravdový nepřítel? (časopis Živa 2018/5)

Fotodokumentace

obrázek - instalace pasti
instalace pasti
foto: ALKA Wildlife
67798 B
obrázek - úprava raftu
úprava raftu
foto: ALKA Wildlife
85201 B
obrázek - stopa norka na břehu
stopa norka na břehu
foto: ALKA Wildlife
75219 B
obrázek - instalace fotopastí
instalace fotopastí
foto: ALKA Wildlife
60766 B
obrázek - příprava pastí
příprava pastí
foto: ALKA Wildlife
49575 B
obrázek - instalace raftů
instalace raftů
foto: ALKA Wildlife
85870 B
obrázek - lokalita - Lednické rybníky
lokalita - Lednické rybníky
foto: ALKA Wildlife
31013 B
obrázek - lokalita - Mutěnické rybníky
lokalita - Mutěnické rybníky
foto: ALKA Wildlife
60028 B
obrázek - lokalita - Nové mlýny
lokalita - Nové mlýny
foto: ALKA Wildlife
38462 B

zpět