intranet
cz en

3LYNX projekt

obrázek
projekt 3LYNX

Trvání: 7/2017 - 6/2020

Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstvo životního prostředí České republiky

Program: Interreg Central Europe

Celková výše alokace: 2 318 784 €

Alokace pro ALKA Wildlife: 174 582 €

Oficiální stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3Lynx.html

Vedoucí partner: Ministerstvo životního prostředí

Partneři projektu:
Správa Národního parku Šumava
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
ALKA Wildlife, o.p.s.
Bavarian environmental agency
World Wild Fund for Nature Germany
Government of Upper Austria
Green Heart of Europe
Research Institute of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine, Vienna
Slovenia Forest Service
Italian Lynx Project

Přidružený partner:
University of Zagreb Faculty of Veterinary Medicine

Kontaktní osoby:
Hlavní manažer projektu: Simona Poláková (Simona.Polakova@mzp.cz)
Komunikační manažer projektu: Anežka Pavlíková (Anezka.Pavlikova@mzp.cz)
Kontaktní osoba ALKA Wildlife: Tereza Mináriková (Tereza.Minarikova@alkawildlife.eu, tel: 724706806)


obrázek
Návrat a obnova populace rysa ostrovida je snahou mnoha evropských států, včetně České republiky. Rysi potřebují k životu velké území, jejich populace často migrují a přesahují hranice několika států. K zajištění ochrany těchto krásných šelem je proto nutné mít komplexní informace o jejich životě a to z celého areálu výskytu dané populace, a podle toho sladit ochranářské úsilí ve všech zemích. Pro dlouhodobé přežití rysů je ale třeba zajistit mnohem více, usilovat o zastavení nelegálního lovu, omezit fragmentaci krajiny a snažit se tento stav napravit. Stejně důležitým bodem je snaha zajistit dobrou spolupráci a komunikaci všech zainteresovaných subjektů, od ochranářů přes lesníky a myslivce, širokou veřejnost až po státní správu a samosprávu. Cílem projektu 3lynx je zkoordinovat monitorování výskytu rysů ve 3 izolovaných populacích, které zasahují několik států. Srovnatelný sběr dat a jejich rychlé sdílení je předpokladem pro efektivní ochranu druhu. Dalším krokem bude schválení mezinárodní strategie pro ochranu česko-bavorsko-rakouské populace a příprava podkladů pro obdobnou strategii u dalších dvou oblastí.

Cíle projektu:

- Zlepšení mezinárodní spolupráce jednotlivých zájmových skupin (státní ochrana přírody, myslivci, lesníci, neziskové organizace, vědci) při ochraně Česko-Bavorsko-Rakouské, Alpské a Dinárské populace rysa ostrovida
- Vytvoření společné strategie na ochranu rysa ostrovida v Česko-Bavorsko-Rakouské oblasti
- Nastavení komplexního monitoringu rysa ostrovida v centrální Evropě
- Výměna dat mezi partnerskými organizacemi za účelem zefektivnění ochrany rysa ostrovida

Obsah projektu:

Pro zlepšení spolupráce všech partnerů bude pořádána řada pracovních setkání, v rámci nichž bude hodnoceno zapojení klíčových stakeholderů (myslivci a lesníci) do ochrany rysa, společně budou analyzovány informace o stavu rysích populací a vytvářeny nástroje k analýze těchto dat, bude pořádána řada diskuzních setkání a workshopů k problematice pytláctví a ochrany rysa obecně. Společně bude připravována strategie.

Rysí populace budou sledovány ve dvou přeshraničních regionech (Česko - Německo - Rakousko a Slovinsko - Itálie - CHorvatsko) pomocí sítě fotopastí a v zimním období také stopováním na sněhu. Sbírány budou genetické vzorky pro zjištění genetické variability populací, prováděno bude i telemetrické sledování jedinců. V rámci osvětové kampaně budou organizován společný mezinárodní „Rysí den“ , v rámci kterého bude řada aktivit pro veřejnost (přednášky, filmy, program pro děti atd.), vydány a distribuovány budou atraktivní brožury o ochraně rysa ostrovida, budou vytvořeny webové stránky projektu i prezentace na facebooku, budou vydávána tisková prohlášení, reportáže a články do časopisů..

V rámci projektu bude také podporováno vyšetřování ilegálního lovu rysa ostrovida – u odlovených jedinců bude provedena pitva a případné další analýzy, případ bude řešen s policií a maximálně medializován.


Aktuality

Za rysy do Novohradských hor

Záchrana rysích koťat

Koťata Jiskry se osamostatňují

K ochraně rysa ostrovida se spojí 12 organizací z 6 zemí

Zprávy v médiích

Na stopě rysa ostrovida (pdf; článek v časopise Venkov)

obrázek

Tereza Mináriková v rozhlase, autor: Matěj Pálka

Czechs team up with other countries to protect endangered lynx

31.8.2017: Rádio Praha: Rozhovor o projektu 3Lynx s Terezou Minárikovou


obrázek

Lepší ochrana pro rysa ostrovida

1.9.2017: Česká televize Události v regionech (Praha): Reportáž o projektu a instalaci fotopastí pro monitoring rysa ostrovida


Fotogalerie

obrázek - Instalace fotopastí
Instalace fotopastí
foto: Štěpán Zápotočný
62047 B
obrázek - Instalace fotopastí
Instalace fotopastí
foto: Štěpán Zápotočný
56459 B
obrázek - fotopast
fotopast
foto: Stanislav Němec
40688 B
obrázek - Instalace fotopastí
Instalace fotopastí
foto: Tereza Mináriková
46292 B
obrázek - Instalace fotopastí
Instalace fotopastí
foto: Tereza Mináriková
56482 B

zpět