intranet
cz en

Záchranný program pro raroha velkého

obrázek

Název projektu: Příprava záchranného programu pro raroha velkého (Falco cherrug)

Konečný příjemce: AOPK ČR

Partner: ALKA Wildlife, o.p.s.

Trvání projektu: 2015-2016

Finanční zdroje: EHP fondy 2009-2014, Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet projektu: 1 095 440,88 Kč

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Program: Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02

Koordinátor projektu za ALKA Wildlife: Václav Beran


obrázek

autor: Zdeněk Tunka

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na přípravu záchranného programu raroha velkého (Falco cherrug), který je v ČR dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. druhem kriticky ohroženým a v roce 2012 byl zařazen IUCN mezi celosvětově ohrožené druhy ptáků (kategorie endangered).

Raroh velký patří mezi naše nejvzácnější pravidelně hnízdící druhy ptáků. V ČR hnízdí již minimálně od devatenáctého století. V současné době pravidelně hnízdí pouze na jižní Moravě. Jihomoravská hnízdící populace je mapována a chráněna od roku 1976. V letech 1976-1980 bylo prokázáno 13 hnízdění. Díky ochraně hnízdišť a zřejmě i vlivem nárůstu populace v sousedních zemích postupně početnost raroha v ČR roste. Republiková početnost raroha velkého je v posledních letech odhadována na 15-20 párů.

Raroh velký patří mezi celosvětově ohrožené druhy živočichů. Vzhledem k rozsáhlému ilegálnímu lovu došlo k dramatickému propadu asijské populace - odhaduje se, že za posledních 30 let se její velikost snížila až o 90 %. Malá evropská populace (cca 600-800 párů) tak nabyla na významu a v současné době je jí věnována značná ochranářská pozornost.


Aktuality k projektu:

Monitoring raroha velkého v roce 2015

Výstupy projektu

Zpravodaj SOVDS 16 (2016): Raroh velký (Falco cherrug)

Fotodokumentace projektu:

obrázek - hnízdiště raroha
hnízdiště raroha
foto: Vlasta Škorpíková
32644 B
obrázek - hnízdo raroha
hnízdo raroha
foto: Vlasta Škorpíková
75565 B
obrázek - raroh velký
raroh velký
foto: Vlasta Škorpíková
36389 B
obrázek - samice krmí mládě
samice krmí mládě
foto: Vlasta Škorpíková
49429 B
obrázek - mládě raroha velkého
mládě raroha velkého
foto: Vlasta Škorpíková
42942 B
obrázek - mláďata raroha velkého
mláďata raroha velkého
foto: David Horal
50855 B
obrázek - kroužkování mláďat
kroužkování mláďat
foto: David Horal
46638 B
obrázek - pár rarohů
pár rarohů
foto: Gašpar Čamlík
15058 B
obrázek - prostředí raroha velkého
prostředí raroha velkého
foto: Gašpar Čamlík
40408 B

zpět