intranet
cz en

Psík mývalovitý

obrázek - Foto: Tim Ellis Psík mývalovitý patří k nově se vyskytujícím druhům naší fauny savců. Druh původně pochází z Dálného východu, z introdukovaných populací na Sibiři a z evropské části bývalého Sovětského svazu se šířil dál na západ. Navíc unikal z chovů kožešinových zvířat. Jako nepůvodní druh se značnou reprodukční kapacitou se jak u nás, tak v celé Evropě rozšiřuje. Jedná se o všežravce obývajícího širokou škálu různých biotopů, místy s vazbou na mokřadní lokality.

Psík mývalovitý - Biologie

Při výběru prostředí není v našich podmínkách nikterak vybíravý. Obývá lesy, polní biotopy, pastviny, mokřady apod.). Lokálně je patrná vazba na mokřadní a vodní prostředí. Nevyhýbá se ani blízkosti lidských sídlišť (vinice, sady, příměstské lesy). Jedná se o monogamní druh, žije tedy v párech nebo v rodinných smečkách, vzácněji pak žije také samotářsky. Jedná se o živočicha se soumračnou a noční aktivitou. Během dne přebývá jak ve vlastních norách, tak v opuštěných norách lišek a jezevců, často využívá také skruže melioračních zařízení nebo stohy slámy. Na podmáčených místech si může postavit povrchové úkryty z trávy a rákosu. Na rozdíl od mývala nedokáže šplhat a pohybuje se pouze po zemi...

Psík mývalovitý - Určování a popis

Jedná se o psovitou šelmu dosahující až velikosti lišky. Má zavalité tělo, krátké nohy a malé zaoblené boltce neznatelně vystupující ze srsti. Zbarvením připomíná spíše jezevce nebo mývala (s nímž bývá často zaměňován). Dlouhá neuspořádána srst má v zimě hustou podsadu a na lících vytváří licousy. Základní je šedohnědé zbarvení s tmavým žíháním, od černých pesíků přechází zejména na břiše do žlutohnědého odstínu, nohy jsou téměř černé, ocas je tmavý a bez příčného pruhování...

Psík mývalovitý - Rozšíření a status

Původně druh pochází z Dálného východu, včetně Japonska a jihovýchodní Asie. Pro svoji kvalitní kožešinu byl druh vysazován a chován i mimo původní areál výskytu. V první polovině dvacátého století byl vysazen v západní části bývalého Sovětského svazu (včetně dnešního Běloruska, Ukrajiny a Pobaltských států), odkud se začal šířit na západ. Šíření bezesporu napomohly rovněž úniky z farem kožešinových zvířat, kde byl v různých koutech Evropy tento druh již dříve pro svou kožešinu chován...

Psík mývalovitý - Literatura a související články

V textu byly použity tyto literární zdroje...