intranet
cz en

Mýval severní

obrázek - Mýval severní patří k nově se vyskytujícím druhům savců naší fauny. Druh původně pochází ze Severní Ameriky a severní části Jižní Ameriky. Do naší přírody se dostal z kožešinových farem nebo vlivem záměrného vypouštění. Jako nepůvodní druh se značnou reprodukční kapacitou se jak u nás, tak v celé Evropě rozšiřuje. Jedná se o všežravce obývajícího širokou škálu různých biotopů, místy s vazbou na mokřadní lokality.

Mýval severní - Literatura a související články

V textu byly použity tyto literární zdroje...

Mýval severní - Určování a popis

Mýval severní je středně velká medvídkovitá šelma s krátkým tělem, delším úzkým ocasem, hustou srstí a s nápadně pohyblivými prsty zvláště na předních končetinách. Má nevýrazné šedohnědé zbarvení a charakteristickou černobílou masku na hlavě a tmavě pruhovaný ocas (obvykle 7 pruhů). Bývá část zaměňován se psíkem mývalovitým...

Mýval severní - Biologie

Převažuje samotářský způsob života, i když jsou případy, kdy bylo pozorováno více jedinců pohromadě. Mýval obývá celou řadu biotopů, preferuje blízkost potoků, řek, jezer a mokřadů. Dobře šplhá po stromech. Své jméno mýval (v latině – „lotor“, tedy umývač) získal podle toho, že si potravu před konzumací rád namáčí nebo „umývá“. Podstata tohoto chování však není doposud objasněna...

Mýval severní - Rozšíření a status

Jeho areál se rozprostírá na severoamerickém kontinentu, přibližně od 56–58° s. š. na jih. Do evropských farem na kožešinu se dostal kolem roku 1927, nejprve do Německa (Hesensko). Počet zvířat v chovu i počet chovů rychle narůstal a v letech 1930–1935 již byli pozorováni první uprchlí jedinci ve volné přírodě na jihu a jihozápadě Německa. Místy byli mývalové vypouštěni do přírody záměrně a další se dostali do volné přírody během rozsáhlého bombardování na konci 2. světové války. Záhy, koncem šedesátých let minulého století, už mývalí populace ve volné přírodě čítala odhadem 1 000 jedinců na území 5 000 km2. Současná oblast výskytu pokrývá podstatnou část Německa a dle očekávání se šíří do okolních zemí...