intranet
cz en

Vydra říční

obrázek - Vydra říční (Lutra lutra, Linné 1758), známa lasicovitá šelma, prošla v nedávné minulosti dramatickým vývojem početnosti a areálu rozšíření. Vlivem pronásledování pro kožešinu i škody na rybách a znečištěním řek v průběhu druhé poloviny 19. a během 20. století téměř vyhynula. V současnosti důsledkem ochrany a zlepšováním kvality prostředí její stavy opět vzrůstají a na většinu původního areálu se opět navrátila.

Vydra říční - více si můžete přečíst

odkazy na naše články pro veřejnost týkající se vydry říční

Vydra říční - biologie

Vydra říční je lasicovitá šelma přizpůsobená na život ve vodě, čemuž odpovídá protáhle tělo s dlouhým ocasem sloužícím jako kormidlo a krátké nohy s chodidly opatřenými plovacími blánami. Pro život ve vodě je důležitá také velice kvalitní hustá srst (na 1 cm2 připadá téměř 50 000 chlupů). Délka těla se pohybuje v rozmezí 57-80cm, váha 6-17kg, zbarvení těla je nahoře převážně kávově hnědé až šedé a spodina těla je světle šedá až bílá. Pro orientaci pod vodou, v kalné vodě, či v norách má na čenichu dlouhé hmatové chlupy.

Vydra říční - Rozšíření a status

Areál druhu je značně rozsáhlý, pokrývá většinu palearktické a indomalajské oblasti. Zahrnuje většinu území Evropy s výjimkou Islandu a středomořských ostrovů Sardinie, Korsiky, Baleárských ostrovů, Kréty a Kypru. Na východ zasahuje areál rozšíření až do Japonska a jihovýchodní Asie včetně ostrovů Sumatra a Jáva; izolovaný výskyt je udáván z jižních oblastí Přední Indie a Srí Lanky. Severní hranice areálu probíhá zhruba podél severního polárního kruhu, který překračuje pouze ve Skandinávii a v severovýchodním Rusku.

Vydra říční – Literatura a související články

V textu byly použity tyto literární zdroje…

Vydra říční - projekty

Naše organizace řeší nebo řešila řadu projektů související s vydrou říční u nás i v zahraničí.