intranet
cz en

Norek americký

obrázek - Norek americký patří k nově se šířícím druhům savců naší fauny. Jako nepůvodní severoamerický druh se značnou reprodukční kapacitou se jak u nás, tak v celé Evropě rozšiřuje v návaznosti na farmové chovy těchto významných kožešinových zvířat.

Norek americký - Určování a popis

Norek je lasicovitá šelma vyznačující se středně dlouhým až protáhlým tělem, zploštělou hlavou se špičatým čumákem a kratšími vousy a dlouhým ocasem. Chodidla jsou opatřena krátkou plovací blanou nedosahující na konec prstů. Normální zbarvení norka amerického je tmavohnědé až červenohnědé, pouze na spodním rtu a na bradě bílé...

Norek americký - Literatura a související články

V textu byly použity tyto literární zdroje...

Norek americký - biologie

Norek je vázán na různé vodní ekosystémy (řeky, jezera, mořské pobřeží), ale ideálním prostředím jsou pro něj mělké pomalu tekoucí eutrofizované vody...

Norek americký - rozšíření a status

Původním domovem norka amerického je Severní Amerika. Do Evropy byli první norci přivezeni v dvacátých letech dvacátého století. Od této doby lze také datovat první nálezy volně žijících zvířat tohoto druhu v Evropě. V současné době nacházíme populace norků na území všech států západní Evropy, ale i na území Skandinávie, Ruska, Běloruska a Polska. Kromě Evropy byl introdukován také v Číně a Japonsku...

Norek americký - projekty

Norek americký dlouhodobě představuje zájmový druh organizace, pro který řešila již několik projektů...